quarantine

quarantine
karantinas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės, neleidžiančios plisti iš epidemijos židinio užkrečiamosioms ligoms; antiepideminės ir režimo bei izoliavimo priemonės, kuriomis visiškai izoliuojami užkrėsti kariai (gyventojai) ir likviduojami užkrečiamieji susirgimai biologinio naikinimo (užkrečiamųjų ligų) židinyje. Karantinas įvedamas nustačius ypač pavojingų ligų (maro, choleros, raupų ir kt.) sukėlėjus. Ginkluotosiose pajėgose karantino režimas gali būti įvestas pavieniams kariams, jų šeimų nariams, kariniams vienetams (laivams), kariniams ešelonams ir t. t. Karantino atveju vykdomos stebėjimo priemonės, t.p. papildomos priemonės: visiškai izoliuojami padalinių kariai, kuriems skirtas karantinas, nuo kitų vienetų ir vietinių gyventojų; išorines karantino zonos ribas saugo ginkluoti kariai; užkrėsti kariai išdėstomi mažomis grupėmis, nustatomas griežtas jų elgsenos, mitybos ir karantino taisyklių laikymosi režimas; organizuojama komendanto tarnyba, patruliavimas ir eismo reguliavimas; vienetai, kuriems skirtas karantinas, aprūpinami pagal specialų režimą. Karantino trukmė nustatoma priklausomai nuo užkrečiamosios ligos inkubacinio periodo (nuo paskutinio ligonio izoliavimo ir dezinfekcinių priemonių baigties taršos židinyje momento). Jeigu nėra susirgimo atvejų, karantinas, pasibaigus nustatytam laikotarpiui, nutraukiamas įvedusio vado potvarkiu. atitikmenys: angl. quarantine rus. карантин

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • quarantine — quar‧an‧tine [ˈkwɒrəntiːn ǁ ˈkwɔː ] noun [uncountable] when an animal or food product is kept apart from others in case it is carrying a disease, especially when it has just entered a country: • The exotic species will be kept in quarantine until …   Financial and business terms

 • Quarantine — Quar an*tine, n. [F. quarantaine, OF. quaranteine, fr. F. quarante forty, L. quadraginta, akin to quattuor four, and E. four: cf. It. quarantina, quarentine. See {Four}, and cf. {Quadragesima}.] 1. A space of forty days; used of Lent. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Quarantine — Saltar a navegación, búsqueda Cuarentena Título Cuarentena Ficha técnica Dirección John Erick Dowdle Música Pilar McCurry Reparto …   Wikipedia Español

 • quarantine — I noun confinement, custody, detachment, medical segregation, period of detention, period of isolation, restraint of movement, sanitary cordon, seclusion, segregation, separation, strict isolation II index captivity, confine, constraint… …   Law dictionary

 • Quarantine — Quar an*tine , v. t. [imp. & p. p. {Quarantined}; p. pr. & vb. n. {Quarantining}.] To compel to remain at a distance, or in a given place, without intercourse, when suspected of having contagious disease; to put under, or in, quarantine. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Quarantine — Разработчик Imagexcel Издатель GameTek Дата выпуска 1994 Жанры гонки на выживание Платформы MS DOS 3DO PlayStation Sega Saturn …   Википедия

 • quarantine — [n] isolation detention, lazaretto, seclusion, segregation, separation, sequestration; concepts 135,188,388,631 quarantine [v] isolate block off, close off, confine, cordon, detach, insulate, keep apart, remove, restrict, seal off, seclude,… …   New thesaurus

 • quarantine — ► NOUN ▪ a state or period of isolation for people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to contagious disease. ► VERB ▪ put in quarantine. ORIGIN originally denoting a period of forty days during which a widow who was… …   English terms dictionary

 • quarantine — [kwôr′ən tēn, kwär′ən tēn΄] n. [It quarantina, lit., space of forty days < quaranta, forty < L quadraginta < base of quattuor,FOUR] 1. a) the period, orig. 40 days, during which an arriving vessel suspected of carrying contagious disease …   English World dictionary

 • quarantine — (n.) 1520s, period of 40 days in which a widow has the right to remain in her dead husband s house. Earlier (15c.), desert in which Christ fasted for 40 days, from L. quadraginta forty, related to quattuor four (see FOUR (Cf. four)). Sense of… …   Etymology dictionary

 • Quarantine — For other uses see Quarantine (disambiguation) Quarantine is voluntary or compulsory isolation, typically to contain the spread of something considered dangerous, often but not always disease. The word comes from the Italian (seventeenth century… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”